שאלה תשובה

 

שאלה:

בוקר טוב. ביום שבת נאמר כי ״התנהגות מסויימת של הורים חילוניים מובילה את ילדיהם אל חזרה בתשובה״ (כך אני הבנתי את המסר, פחות או יותר). האם זה גם עובד הפוך? דהיינו, התנהגות הורים דתיים יכולה לגרום ליציאה בשאלה?

 

 

תשובה:

 

 

בוקר טוב.

אני אתחיל בזה שלא אני אמרתי את זה - ואני לא מתחייב להסביר כל מה שרב (גדול ככל שיהיה) אומר.

במקרה הזה אני מסכים עם האמירה ועוד יותר עם מה שאתה אומר - אבל יש לי שתי בעיות עם הניסוח.

1. אני לא אוהב את המושג "דתיים-חילונים". הוא ביטוי שטומן בתוכו שתי מטרות שליליות:

הראשונה - הוא גורם לנו להבין שיש משהו שגורם לאדם להקרא "דתי" ומשהו שגורם לאדם להקרא "חילוני", אבל הרי יש "דתיים" בלי כיפה, ויש "דתיים" שמספרים לשון הרע בלי חשבון, ומאידך "חילונים" שמתפללים, ו"חילונים" שעושים מלא חסד.

המטרה השלילית השניה - הביטויים האלו גורמים לאנשים בעקיפין להשאר במקום שבו הם נמצאים רק בגלל ההגדרה ולא בגלל הלב. "דתיים" מפחדים לחטוא כדי לא לאבד את ההגדרה הזו ולא כי הם מבינים עומק או מחוברים בלב למה שהם עושים, "חילונים" מפחדים לבוא לבית כנסת כדי לא לאבד את ההגדרה שלהם. זה ממש עצוב לי.

2. חזרה בתשובה - הייתי מחליף את הביטוי הזה במשהו כמו "התקדמות למקום פנימי שלם יותר וטוב יותר". זו השקפתי. והיא לא קשורה רק למצוות בהכרח.

 

ממילא יוצא ש:

אני מסכים עם הרב שאמר בשבת ש״התנהגות מסויימת של הורים מובילה את ילדיהם אל התקדמות למקום פנימי שלם יותר וטוב יותר".

ואני לגמרי לגמרי מסכים איתך ש״התנהגות מסויימת של הורים מובילה את ילדיהם אל התרחקות ממקום פנימי שלם יותר וטוב יותר".

לצערי, כמו שאתה אומר - החיים מוכיחים שיש הורים שאנחנו מכירים אותם ככאלו ששומרים את כל המצוות - והילדים שלהם מתרחקים לגמרי ממעשים טובים.

הנצי"ב מוולוז'ין (לפני 200 שנה) כותב בצורה חריפה שבימי "חורבן בית שני... היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חנם שבלבם זה אל זה... באו על ידי זה לידי שפיכות דמים ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית... שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵלו!!".

 

אחת הסיבות שאני ממש מאוהב בקהילת ראש יהודי - היא זאת. שאין את כל ההתעסקות בהגדרות האלו.

כולם רוצים להיות טובים. וכולם ביחד.

 

(הערה לסיום: זאת ששאלה את השאלה הבאה בשבת, פתחה ואמרה: "אני עכשיו בתהליך של תשובה, אבא שלי הוא רב דוס..." - היא ממש הוכחה טובה לדיון הזה).

 

זו תשובה בקצרה מאוד, אם בא לך פעם לשבת לדבר באריכות - בשמחה. קפה/בירה - עלי!

יום נעים.