שאלה תשובה

 

שאלה:

 למה שמאליים מניחים תפילין ביד ימין? כי אני מכיר - תפילין של יד כנגד הלב , אז למה שונה בין ימיניים לשמאליים?

 

 

תשובה: 

שלום, באמת שאלה טובה.

ר' נתן בגמרא לומד מהפסוק שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום: " וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך, וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך" שיש שתי פעולות: קשירה וכתיבה, ובאותה היד שבה אדם כותב – בה הוא מבצע את פעולת הקשירה. ממילא אם אדם הוא ימני והוא מבצע את הקשירה ביד ימין אז הוא קושר על יד שמאל. ואדם שכותב ביד שמאל יקשור ביד שמאל וממילא יניח על יד ימין. יש דיון בהלכה לגבי אדם שעושה את כל הפעולות ביד שמאל אבל כותב ביד ימין.

אמנם נכון מה ששאלת, שבהמשך הגמרא מובא הפסוק "ושמתם את דברי אלה על לבבכם וקשרתם" – ור' יצחק לומד "שתהא שימה כנגד הלב".

כנראה שהכוונה היא לא שהתפילין יהיו הכי קרובות ללב – אלא לכיוון הלב, ולכן כשמניחים על היד מטים את התפילין מעט לכיוון הגוף. וכן ההלכה קבעה את הגובה המדוייק של הנחת התפילין לפי גובה הלב.

הרב אליעזר מלמד כותב בספרו "פניני הלכה" שאפשר לבאר שההנחה על היד החלשה מסמלת את קידוש כל מעשי האדם, גם בצדדיו החלשים.