שאלה תשובה

 

שאלה:

 

1) למה האשכנזים קבעו מנהג שבירושלים השבת תיכנס 40 דקות לפני השקיעה? זה לא הגיוני 2) למה כולם הולכים לפי המנהג הזה? ראיתי שמרן עובדיה יוסף זצ"ל היה נוהג שהשבת תיכנס כמו בכל עיר אחרת קצת יותר מ20 דקות לפני שקיעה אבל כמעט בשום מקום לא מוזכר שהוא קבע אחרת. מה בגלל שהוא לא אשכנזי אז יש מדיניות להתעלם מפסיקותיו?

 

 

תשובה: 

 

שלום דודי,

ראשית, כפי שכתבת, ישנם מנהגים שונים לגבי השאלה: כמה זמן לפני השקיעה נכון להכניס את השבת.

לכל הדעות ברור שלא נכון להדליק לפני פלג המנחה (שעה ורבע זמניות לפני השקיעה) - וכמובן שאסור להדליק נרות לאחר השקיעה בשום אופן.

אבל, ישנה מצווה לקיים "תוספת שבת" ולהקדים מעט את שבת (ובכך לקדש קצת מימי החול שלנו ולהפוך אותם לקודש) ולכן נהגו להקדים את זמן הדלקת נרות.

בכמה?

ישנם מרבותינו שתקנו שידליק כשהשמש נוגעת בראשי העצים.

בשם הרב עובדיה שמעתי שכותב שזה בגלל שלא היה להם שעונים, אך בימינו אין עניין להקדים כל כך.

בערי ישראל יש שנהגו להקדים ב40 דקות, ויש כאלו ב20 דקות, ובפועל במקרה הצורך אפשר גם שתי דקות. העיקר שלא יעבור ח"ו אפילו בספק את השקיעה שזה עלול ח"ו להיות חילול שבת.

וברוב ערי ישראל אכן מכניסים כ-20 דקות לפני השקיעה.

לסיכום:

זה כלל לא עניין של ספרדים/אשכנזים - זו מחלוקת פוסקים. וכדאי לא להפוך כל דיון הלכתי למחלוקת עדתית.

שאלת "למה כולם הולכים לפני המנהג הזה": האמירה הזו זה לא נכונה. לא לגבי כל העולם (שמכניסים לפי 20 דקות) , ולא נכון בכל ישראל (שמכניסים לפי 20 דקות) וגם בירושלים זה לא נכון שכולם נוהגים כך. תנוח דעתך.

לגבי האמירה שלך "מה בגלל שהוא לא אשכנזי אז יש מדיניות להתעלם מפסיקותיו".

אני חושב שכל אדם צריך לחשוב על הרב שלו (או על הישיבה שלו) שהוא הרב הכי צדיק בעולם.

ואני שמח לראות שכך אתה מרגיש.

מצד שני, חשוב לדעת שבעם ישראל ישנם הרבה מאוד תלמידי חכמים, ואנחנו חייבים בכבוד כולם.

ואי אפשר שתמיד יפסקו לפי רב אחד, ולכן למען אחדות עם ישראל - עלינו לכבד אחד את השני.

וגם הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה - זכינו שהרבה מאוד מתורתו נתקבעה במנהגי עם ישראל.

ולגבי שעת הכריזה של כניסת שבת בירושלים - לא פסקו כמותו.

אבל אין צורך להפוך את זה למחלוקת.

תהה עבורך תזכורת זו - שיש עוד כמה דקות עד כניסת שבת.

ואם אתה נוהג לפי פסיקותיו - תכניס את השבת 20 וכמה דקות קודם.

 

ואם תספיק עוד כמה דקות קודם - ותוכל לומר שיר השירים בנחת ולהתפלל במניין שמסיים מנחה כמה דקות לפני השקיעה - אשריך בעולם הזה ובעולם הבא.