שאלה תשובה

 

שאלה:

 

שתי שאלות בקשר להלכה:

1- האת נטילת ידיים עם כלי מחוייב לאחר שירותים?

2. האם אסור על נשים להתפלל מוסף לשבת בשבת?

 

 

תשובה: 

1. לא

2. לא.

זה התשובות בקצרה.

 

אם את רוצה להבין באריכות:

לגבי תפילת מוסף: http://ph.yhb.org.il/03-22-06

לגבי נטילת ידיים אחרי השירותים: http://ph.yhb.org.il/10-13-14