שאלה תשובה

 

שאלה:

יש מצוות צדקה בניתינת כסף לקבצנים שלא ברור אם הם עניים אם לאו?

 

 

תשובה:

 

הגמרא במסכת בבא קמא מסבירה את דברי הנביא ירמיהו "יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם":

אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא: "רבונו של עולם אפילו בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא יקבלו עליהן שכר".

מכאן מבינה הגמרא שנתינת צדקה לעני "מזוייף" היא איננה מצוה. לפעמים לא רק שהצדקה שאנחנו נותנים לא עוזרת לעני - אלא אפילו מדרדרת אותו להמשיך בדרכו ולא לצאת ולעבוד, ובכסף הזה עלול לקנות דברים שיזיקו לו.

 

מאידך,

הגמרא במקום אחר מלמדת אותנו שעני שנוקש בדלתנו - אין להשיב אותו ריקם לגמרי.

 

לפני כמה שבועות שאל אותי אחד מחברי הקהילה: הוא סיפר שלפעמים הוא עובר ברחוב ורואה קבצן ובאמת אין לו חשק לתת צדקה לעני הזה, אבל הוא כל כך רוצה לקיים מצווה בשביל להיות צדיק ולכן הוא נותן לו מעט כסף, ושאלתו היא: האם זה שהוא נותן למרות שלא אכפת לו מהעני - זה נקרא מצוה או בגלל שהוא עושה את זה מאינטרס אישי - זה מוריד מערך המצוה?

ולדעתי הרצון המתוק שיש לו בלב להתקרב לקב"ה הוא עליון בפני עצמו - ואם לרצון מצטרף גם מעשה זה מעלה את זה עוד יותר, ואם הכסף גם מגיע לאנשים שבאמת צריכים - זה המעולה ביותר.

 

לשאלתך,

נכון לאדם להחליט בכל חודש לתת אחוז מסויים מהכנסותיו לצדקה. וישים את הסכום הזה בצד כל תחילת חודש - ויחשוב בליבו את עיקר הכסף לתרום למקומות מהוגנים שעוזרים לעניים לצאת באמת ממעגל העוני ולהפוך להיות מהתורמים לצדקה בעצמם. מעט כסף ישמור לתת אותו לכאלו שדופקים על הדלת או שנתקלים בהם ברחוב ומבקשים ממנו.

 

והקב"ה יעזור לנו שנזכה שהכסף שלנו יעשה את דרכו לדברים טובים באמת.